1:1 Inverter Systeme (ARCHIV) Kältemittel R410A - KRM-TR 1:1

310
KRM-TR-09 KRM-TR-12 KRM-TR-18 KRM-TR-24 KRM-TR-30
Kälteleistung 2,50 kW 3,30 kW 5 kW 6,80 kW 7,50 kW
Heizleistung WP 3,20 kW 4,20 kW 5,80 kW 7,60 kW 8,80 kW
Umluftmenge innen ST1 300 m³/h 300 m³/h 600 m³/h 700 m³/h 700 m³/h
Umluftmenge innen ST2 350 m³/h 400 m³/h 750 m³/h 895 m³/h 895 m³/h
Umluftmenge innen ST3 400 m³/h 450 m³/h 870 m³/h 1.020 m³/h 1.020 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Entfeuchtung 1 l/h 1,50 l/h 2 l/h 2,50 l/h 3 l/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse siehe AT siehe AT siehe AT siehe AT siehe AT
Schalldruck innen ST1 32 dB(A) 36 dB(A) 41 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)
Schalldruck innen ST3 39 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,52 mm 9,52 mm 12,70 mm 15,90 mm 15,90 mm
Breite 820 mm 820 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.400 mm
Tiefe 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm
Höhe 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm
Gewicht 19 kg 19 kg 29 kg 36 kg 36 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info