Kaltwasser-Innengeräte
FP-WAHS-K

25295973
FP-034-WAHS-K FP-051-WAHS-K FP-068-WAHS-K FP-102-WAHS-K FP-136-WAHS-K FP-204-WAHS-K
Kälteleistung 2,50 kW 3,30 kW 4,20 kW 6,10 kW 7,80 kW 10,50 kW
Umluftmenge innen 220-450 m³/h 290-590 m³/h 367-750 m³/h 539-1100 m³/h 686-1400 m³/h 980-2000 m³/h
Kältemittelart Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen 26-39 dB(A) 34-40 dB(A) 34-40 dB(A) 42-49 dB(A) 38-49 dB(A) 47-52 dB(A)
Breite 680 mm 800 mm 900 mm 1.080 mm 1.380 mm 1.620 mm
Tiefe 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
Höhe 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm
Gewicht 14,90 kg 17,40 kg 19,30 kg 22,70 kg 30,90 kg 38 kg
Listenpreis 652,00 EUR 824,00 EUR 938,00 EUR 1.060,00 EUR 1.180,00 EUR 1.300,00 EUR
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info