1:1 Inverter Systeme (ARCHIV) Kältemittel R410A - KRM-WA 1:1

164
KRM-WA-09 KRM-WA-12 KRM-WA-18 KRM-WA-24 KRM-WA-30
Kälteleistung 2,50 kW 3,30 kW 5 kW 7,10 kW 8 kW
Heizleistung WP 3,40 kW 4,30 kW 6 kW 7,60 kW 9 kW
Umluftmenge innen ST1 350 m³/h 370 m³/h 620 m³/h 620 m³/h 900 m³/h
Umluftmenge innen ST2 460 m³/h 480 m³/h 760 m³/h 760 m³/h 1.050 m³/h
Umluftmenge innen ST3 570 m³/h 550 m³/h 850 m³/h 950 m³/h 1.300 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Entfeuchtung 1 l/h 1,50 l/h 2 l/h 2,50 l/h 3 l/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse siehe AT siehe AT siehe AT siehe AT siehe AT
Schalldruck innen ST1 27 dB(A) 27 dB(A) 34 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A)
Schalldruck innen ST3 38 dB(A) 39 dB(A) 45 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,52 mm 9,52 mm 12,70 mm 15,90 mm 15,90 mm
Breite 810 mm 810 mm 1.060 mm 1.060 mm 1.200 mm
Tiefe 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm 236 mm
Höhe 285 mm 285 mm 295 mm 295 mm 340 mm
Gewicht 11 kg 11 kg 15 kg 15 kg 19 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info