1:1 Inverter Systeme (ARCHIV) Kältemittel R410A - KRM-KA 1:1

238
KRM-KA-09 KRM-KA-12 KRM-KA-18 KRM-KA-24 KRM-KA-30
Kälteleistung 2,50 kW 3,30 kW 5 kW 7,20 kW 8 kW
Heizleistung WP 3,40 kW 4,50 kW 6,30 kW 8 kW 9 kW
Umluftmenge innen ST1 435 m³/h 435 m³/h 510 m³/h 940 m³/h 990 m³/h
Umluftmenge innen ST2 500 m³/h 510 m³/h 630 m³/h 1.100 m³/h 1.130 m³/h
Umluftmenge innen ST3 560 m³/h 580 m³/h 730 m³/h 1.230 m³/h 1.290 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Entfeuchtung 1 l/h 1,50 l/h 2 l/h 2,50 l/h 3 l/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse siehe AT siehe AT siehe AT siehe AT siehe AT
Schalldruck innen ST1 31 dB(A) 31 dB(A) 40 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A)
Schalldruck innen ST3 40 dB(A) 40 dB(A) 44 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,52 mm 9,52 mm 12,70 mm 15,90 mm 15,90 mm
Breite 571 mm 571 mm 571 mm 840 mm 840 mm
Tiefe 571 mm 571 mm 571 mm 840 mm 840 mm
Höhe 287 mm 287 mm 287 mm 300 mm 300 mm
Gewicht 26 kg 26 kg 26 kg 30 kg 30 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info